Po co takie (nowe) zajęcia z etyki?

extra_toc

 

Jan Jackowicz-Korczyński

 

 

Innowacyjne zajęcia z ETYKI rozszerzonej rzeczywistości.

 

 

Założenia.

Obecnie żyjemy w bezprecedensowych czasach kaskadowych zmian cywilizacyjnych związanych z  postępem technologicznym, który z roku na rok zmienia środowisko społeczne w jakim przychodzi nam działać i się rozwijać. Jeszcze nigdy w historii ludzkości nie było tak jak obecnie, że pojedynczy człowiek ma do dyspozycje aż tak wielkie zasoby technologicznych ,,ułatwiaczy’’ każdego niemal działania.  Zmiany technologiczne (powszechna dostępność sieci, cyfrowe urządzenia mobilne) nieustannie modyfikują środowisko w jakim żyjemy oraz w sposób znaczący wpływają na działania kolejnych roczników młodego pokolenia.

Dla epoki internetu wyróżnia się badawczo kolejne etapy tych zmian jako POKOLENIE X, POKOLENIE Y, a obecnie już POKOLENIE Z.

Zobacz: http://eyia.eu/index.php/radio-eyia/1673-pokolenie-x-y-z

Aby zauważyć istotne zmiany w sposobie funkcjonowania pokolenia uczniów nie trzeba opierać się na formalnych badaniach socjologicznych. Przy obecnym tempie zmian cywilizacyjnych są one zawsze spóźnione – o jeden krok w tył. Skuteczniejszą i bardziej aktualną metodą jest bieżąca obserwacja a jeszcze bardziej współobecność z uczniami w świecie w jakim egzystują i działają.

Swoistym fenomenem sposobu bycia pokolenia obecnej młodzieży  jest dominacja funkcjonowania i aktywności w rzeczywistości rozszerzonej na skalę globalnej sieci przez nieustanną obecności w niej za pomocą urządzeń mobilnych. Stwarza to całkowicie nowe nie tylko zagrożenia i problemy etyczne ale również wyjątkowo szerokie możliwości  wsparcia i przyspieszenia osobistego rozwoju.

Wiążą się z ta tematyką dwa kluczowe priorytety edukacyjne jakie stawia się przed współczesną edukacją a za jakimi nie nadąża tradycyjna szkoła w swej postaci funkcjonowanie systemem klasowo-lekcyjnym.

 Tymi kluczowymi kompetencjami są:

1.miękkie kompetencje społeczne.
Na Światowym  Forum Ekonomicznym  sformułowano 10 takich kluczowych kompetencji niezbędnych dla funkcjonowania na rynku pracy społeczeństwa do 2020 roku.
Zobacz: https://www.facebook.com/worldeconomicforum/videos/10153663448076479/

 

2.kompetencje cyfrowe.
Współczesna edukacja formalna na wszystkich jej etapach (od przedszkola aż po studia wyższe) do tego stopnia nie nadążą z rozwijaniem kompetencji cyfrowych, że od 2014 roku realizowany jest na dużą skalę w EU specjalny projekt naprawczy uzupełniający te braki:
e-skills for jobs (kompetencje cyfrowe dla pracy) Zobacz: http://eskills4jobs.pl/. 

  

 

Cel zajęć warsztatowych etyki 21 wieku

Głównym celem wychowania, a w tym również nauczania etyki w szkole jest przygotowanie uczniów do optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim i demokratycznym.

Zajęcia z etyki rozszerzonej mają na celu realizację celów jakie stawiają podstawy programowe dla przedmiotu etyka ale z uwzględnieniem:

  • środowiska rozszerzonej rzeczywistości (świat urządzeń sieciowych, mobilnych i multimedialnych) w jakim uczniowie funkcjonuję na co dzień)
  • wskazanych wyżej priorytetów rozwoju kompetencji społecznych i cyfrowych.

 

Adresaci zajęć:

Planowane zajęcia nie mają nic wspólnego z potocznie rozumianą opozycją światopoglądową między nauką religii i etyki w szkole.

Są adresowane do wszystkich uczniów niezależnie od ich światopoglądu i wyznania.

 

Zajęcia planujemy przeprowadzać  w formie  praktycznych warsztatów z rozwoju osobistych kompetencji społecznych i cyfrowych.

 

Cele określone w podstawie  programowej przedmiotu etyka będą realizowane z dostosowaniem do realnego środowiska funkcjonowania w tak zwanej ,,w rzeczywistości rozszerzonej’’

Chcemy nabrać umiejętności racjonalnego oraz bezpiecznego wykorzystywania dobrodziejstwa urządzeń sieciowych naszego środowiska w odniesieniu do uniwersalnych wartości jakie zakładają podstawy programowe  tradycyjnej szkoły.

Chcemy jednak wyjść poza teorię i realnie wykorzystać dla swojego rozwoju narzędzia jakimi dysponujemy już dzisiaj.

 

Dynamiczna tematyka zajęć:

 

Zmiany cywilizacyjne oraz technologiczne mają olbrzymie przyspieszenie, że nowe narzędzia a tym samym możliwości i zjawiska społeczne z tym związane zmieniają się jak w kalejdoskopie. Przykładem może być inwazja manii pogoni za pokemonami (aplikacja Pokemon Go).

Z tego też powodu dla planowanych warsztatów etyki rzeczywistości rozszerzonej metodycznie rezygnuje się z rozpisywania tematyki zajęć na cały rok szkolny. Dynamiczność zmian wyklucza taką możliwość.

W zamian za to wszystkie zajęcia będą tworzyć cyfrowe zasoby edukacyjne dla każdego etapu i każdej tematyki zawsze z wyraźnym odniesieniem do celów określonych w podstawach programowych przedmiotu etyka. 

 

Zapraszamy uczniów do aktywnego włączenia się w możliwości takiej innowacyjnej  formy wsparcia swojej osobistej ścieżki rozwojowej.

 

Zakłada się, że uczniowie mogą mieć duży wpływ na dobór tematyki konkretnych zajść. Dotyczą one bowiem ich osobistego środowiska, różnych (czasami złożonych ) relacji w w tym środowisku i mają służyć w głównej mierze pomocą racjonalnego i korzystnego odnalezienie się w tej a nie innej sytuacji.
Współczesne informacja przekazywana jest nam w formie sugestywnej papki. Chcemy na zajęciach  uczyć się racjonalizacji  rzeczywistości dla dokonywania osobistych dobrych wyborów.
 

 

Rozszerzone metody pracy warsztatowej.
Na zajęciach zamierzamy praktycznie wykorzystywać szeroko rozumiane kompetencje cyfrowe i medialne dla: planowania zajęć, dokumentowania zajęć.
 

Wsparcie merytoryczne projektu:

 

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by Age Themes